Kronika e mëposhtme tregon në detaje se si është votuar sot në burgun e Smrekonicës.

Rreth mbarëvajtjes së procesit zgjedhor, ndiqeni kronikën.