“Prej 1 komune, VV do të qeverisë me rreth 10 komuna. 3 prej tyre komuna të mëdha.
Ky është dhjetëfishim i vullnetit për ndryshim”, ka shkruar Dardan Molliqaj.