“Shokët e LSDM-së u lëshuan menjër nga burgu(Boshkovski, Ramkovski, Verushevski) shqiptarët po kalben nê burgje dhe ende po dënohen.
LSDM po ndihmon me aparaturen shteterore ne zgjedhje shqiptarët e deshiruar dhe e inteprereton si koncept qytetar. Kjo me konceptin qytetar seshte gje vetem se perseritje e asaj qe kemi pare dhe më heret në fillim te tranzicionit.
Faktori ndërkombëtar ose te nderhy menjeher per keto raste te burgosurve shqiptare ose NE do ta sjellim vëmendjen e tyre këndej”, tha Bashkim Bakiu