Në fazën e përgatitjes së draft-dokumentit për ndryshim-plotësimin e Ligjit për financimin e partive politike, përkatësisht pjesën ku rregullon raportimin dhe auditimin e pasqyrave financiare të subjekteve politike, Bashkimi Evropian ka dhënë sugjerimet, duke e kundërshtuar kështu propozimin që partitë politike t’i përzgjedhin vetë auditorët e tyre, shkruan sot Koha Ditore.

Në një diskutim të organizuar nga organizata “Demokracia Plus”, zyrtari për Politika i Zyrës së BE-së në Kosovë, ka deklaruar se cilido mekanizëm institucional që merr përgjegjësinë e auditimit të financave të partive politike, duhet të jetë i pavarur dhe imun nga presioni politik. Si i tillë, propozimi i ekipit punues që auditorët t’i zgjedhin partitë politike, ka thënë se dështon t’i plotësojë këto standarde.