Dogana e Kosovës ka vazhduar me performacën të lartë në mbledhjen e të hyrave, saktësisht janë mbledhur 934 milionë euro.

Krahasimi në mes të viteve 2016 dhe 2017 në periudha të njëjta kohore tregon që kemi një rritje prej 6.2 % më shumë, apo shprehur në milion kjo është afër 55 milion euro më shumë.

“Pra gjatë viti 2016 dogana në të njëjtën periudhe kishte mbledhur 879 milion euro derisa në këtë periudhë janë mbledhur 934 milion euro”, thuhet në një kumtesë të Doganës.

Edhe me matjen kundrejt projeksionit buxhetor dogana ka arritur të kaloj projeksionit e qeverisë, derisa sipas trendeve aktuale deri në fund të vitit 2017 do të arrij parashikimin e buxhetit që është përcaktuar në 1 miliard e 100 milion euro.

Dogana fton qytetarët që të thërrasin në telefonin 0800 50 095 nëse hasin apo shohin keqpërdorime dhe kontrabandim, sepse vetëm së bashku mund të mbrojmë dhe ndërtojmë shtetin tonë.