Në subjektin politik Alternativa largimet skan të ndalur. Këto ditë është larguar nga kryetari forumit rinor dega Tetovë dhe Argjent Amiti. Arsyeja e largimit është mos përfillja si kryetar i forumit, anashkalimi në të gjitha aktivitetet e fundit. Largimi i Argjent Amitit vertetohet në rrjetin e tij social facebook ku ai i ka fshirë të gjitha aktivitet si pjestar i subjektit politik,Alternativa kjo është një arsye shtesë për ta argumentuar largimin nga ky subjekt.

Personi në fjalë nuk ka dashur ta bëj publike largimin e tij përshkak mos ta dëmtoj ish subjektin politik, Alternativa.