Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Arjanit Hoxha në takimin e sotëm me përfaqësuesit e Bordit Nismëtar të prodhuesve të pakënaqur të duhanit rishikoi mundësitë për të përmbushur kërkesat e prodhuesve të duhanit për të arritur një përfundim të suksesshëm të korrjes së këtij viti dhe çmim mesatar më të lartë të duhanit niveli i të gjithë vendit. Ministri Hoxha theksoi se është e nevojshme të forcohet dinamika e blerjes së duhanit, në mënyrë që të përfundojë blerja e të korrave brenda afatit ligjor. Në të njëjtën kohë, u shpreh vullneti që Qeveria të bëjë përpjekje maksimale për të arritur çmimin mesatar të duhanit në vlerë prej 180 denarë dhe të marrë masa për ta arritur atë realisht. Sipas Ministrit Hoxha, në këtë fazë është e nevojshme të intensifikohen komunikimet dhe përpjekjet, blerësit e duhanit të mbeten të premtuar për të përmbushur detyrimin për të blerë duhan të tepërt dhe për të vazhduar dinamikën e blerjes me sasi të barabarta të të gjitha kategorive të duhanit.