Përveç Bashkësisë Fetare Islame besimtarët mysliman kanë edhe një bashkësi tjetër fetare me emrin “Bashkësia Islame Selefiste “Dar El Hadis”.

Në vendimin e gjykatës themelues figuron personi me emrin Shejh Xhemal Jakupi, banues në Shkup ndërsa bashkëthemeluesit e tij janë Milaim Memed, Vullnet Rashiti, Jeton Thaçi, Agim Sulejmani, Blerand Grubi (kushëriri i Artan Grubit) , Ramiz Musliu, Ekrem Tusha dhe Zijadin Sejdiu.