Përfundoi rotacioni i fundit i pjesëtarëve të Armatës të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Afganistan. Paqësorët tanë u kthyen në vend, ndërsa me atë përfundoi edhe pjesëmarrja e gjatë gati dy dekada e Armatës në Misionet e NATO-s ” në Afganistan, kumtoi Ministria e Mbrojtjes.