Popullsia po plaket, dhe dy të tretat e të rinjve dëshirojnë të largohen nga vendi dhe nëse u jepet mundësia do ta bënin këtë, prandaj nevojitet veprim urgjent nga organet legjislative dhe ekzekutive dhe politikat. zgjidhjen e problemeve të të rinjve, por edhe politikat që do të zbatohen në vazhdimësi. Këto ishin pjesë e konkluzioneve të debatit publik “Trendet demografike të popullsisë së re” të mbajtur dje në Kuvend.