Shoqata Humanitare “Agimi i Bamirësisë” në Tetovë ka shpërndarë 30413 iftare në muajin e Ramazanit për studentët dhe skamnorët.

Kjo shoqatë njihet për aktivitetet e shumta në ndihmë të nevojtarëve, poashtu edhe për Menzën Studentore gjatë tërë vitit akademik.