Është shpallur konkurs i ri për botimin e teksteve shkollore për vitin e katërt të arsimit të mesëm profesional katërvjeçar, për profesionet – gjeologji, xehetari, metalurgji, ndërtimtari – gjeodezi, grafikë, ekonomi – juridik, tregti, elektroteknikë, shëndetësi, bujqësi – veterinari, shërbime personale, makineri, komunikacion, tekstil – lëkurë, hotelieri – turistikë, pylltari – përpunim i drurit dhe kimi – teknologji, informoi Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH).

Siç bëjnë të ditur nga MASH, të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë autorët që plotësojnë kushtet e përcaktuara me nenin 10 të Ligjit për Tekste Shkollore për Arsimin Fillor dhe të Mesëm.

“Gjatë kësaj, në konkurs mund të marrë pjesë autori i tekstit shkollor mund të marrë pjesë në konkurs vetëm me një dorëshkrim për tekst shkollor për një lëndë dhe duhet të përgatitet sipas planit mësimor për vitin përkatës, lëndës dhe Konceptit për tekste shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm”, thonë nga MASH dhe shtojnë se afati i fundit për dorëzimin e shkrimeve për libra është 25.7.2022.