Në Maqedoni Demiri ndodh sindromi i telapatisë dhe të mos pasjes së kapacitetit, për të drejtat e veta ose anashkalimin e shqiptarëve si shtet formues.

“Edhe pse janë një numër i konsiderueshëm, të cilët nuk mund të konsiderohen si pakicë. Kjo u pa me formin e Maqedonisë si shtet i pavarur dhe nga ana tjetër ndoshta edhe mosnjohja e akteve juridiko-politike si të kushtetutës dhe Marrveshjes së Ohrit, me të cilët u vunë pengesa në fillim percide dhe subreale të pushtetit Maqedonas kundrejt shqiptarëve. Fakti që me një luftë u dështua dhe përfundoi me një marrveshje jo të definuar, e sqaron atë se kapacitet shtetbërëse të shqiptarëve në Maqedoni, që janë në një nivel të ulët dhe asnjëherë nuk ditën të artikulojnë atë se çfarë në të vërtetë kërkojnë. Shqiptarët në Maqedoni gjithmonë kanë treguar se ç‘ka nuk duan, mirëpo, asnjëherë nu kanë treguar se ç‘ka duan, që lidhet edhe me situatën aktuale, ashtu siç dështoi marrëveshja e Ohrit, ashtu është duke dështuar edhe kjo platformë e kërkesave të shqiptarëve ndërpartiake, vetëm për një arsye se këto kërkesa mbrapsht parashtrohen dhe atë në atë mënyrë që pengesë kryesore del kushtetuta e Maqedonisë, në anën e maqedonasve, dhe kur del përpara kushtetuta nuk ke si lëviz.

Kemi faktin e “Platformës shqiptare”, për përdorimin e gjuhës shqipe, si gjuhë zyrtare, në kushtetutë, kjo pengohet. Pengesë është që gjuhë tjetër, përpos gjuhës maqedonase të mos jetë zyrtare. Në këtë mënyrë shqiptarët duke u kujdesur për Shqipërinë dhe Kosovën, kohën e fundit, nuk dinin të kujdesen, për veten, në avancimin e pozitave në kuadër të shtetit, apo në kuadër të unifikimit të shteteve të tjera. Ky unifikim, gjithsesi se ishte i vështirë pas L.II.B, kur u vunë themelet e shteteve. Edhe në kuadër të këtyre shteteve të formuara u konsoliduan ato shtete, posaçërisht nuk erdh në shprehje në vitin 1991, kur filloi shpërbërja e Jugosllavisë, përsëri shqiptarët nuk u faktorizuan një, unitet si një komb në të gjitha vendet ku jetojnë, por bënë disa lëvizje parciale, ç’është e vërteta Kosova fitoi pavarësinë, pjesët tjera të shqiptarëve ngecën në këtë situatë që janë” thotë Demiri, për Almakos.