Sot, shumica prej juve mund të keni një punë ku duhet ta ndiqni një rutinë të caktuar. Zgjoheni në të njëjtën kohë çdo ditë, e keni një rutinë të njëjtë të mëngjesit, shkoni në punë, i kryeni takimet, i kryeni thuajse të gjitha detyrat e njëjta, riktheheni në shtëpi, shikoni televizor dhe shkoni të flini në të njëjtën kohë.

Edhe sa i përket pushimeve e keni një rutinë të ngjashme thuajse çdo vit: e vizitoni një shtet tjetër dhe shëtiteni në qytete tjera. Dhe, kjo është arsyeja se përse produktiviteti juaj mund të bie në nivele të ulëta.

Kur keni punë të rregullta monotone, është e rëndësishme ta thyeni ritmin kurdo që mundeni. Një nga mënyrat më të lehta dhe më të mira është ta ndryshoni rutinën duke vendosur një vend tjetër në punë.

P.sh., mund ta  zgjidhni një tavolinë tjetër të punës për të punuar, apo të merrni pushim 30 minuta dhe të bëni ushtrime fizike në punë.

Duhet të keni parasysh se ndryshimi i vendit mund ta nxisë lumturinë, dhe rrjedhimisht t’ju bëjë më produktivë.