Në tetë vende, iPhone X tashmë përbëjnë mbi 2% të bazës aktive të iPhone të instaluar vetëm tre javë pas lansimit të telefonit në treg që nga 3 nëntori.

Vendet kryesore për adoptimin e iPhone X janë tregjet me produkt të brendshëm bruto (BPV) për kokë banori, të tillë si Singapori, Danimarka, Zvicra dhe Japonia, sipas IHS Markit.

Vendet ku modelet “iPhone” Plus kanë qenë të suksesshëm në të kaluarën kanë një korrelacion të fortë me nivelet fillestare të adoptimit të iPhone X, vuri në dukje firma kërkimore. Konsumatorët në ato tregje kanë një interes më të madh për shfaqje më të mëdha dhe kamera me cilësi të lartë të dyfishtë, si dhe gatishmërinë për të paguar çmimin më të lartë të një modeli Plus ose të iPhone X në krahasim me iPhone me madhësi të rregullt.

Pavarësisht nga kufizimet e prodhimit, në tregjet ku është lansuar iPhone X, marrja fillestare është shumë e ngjashme me adaptimin e lansimeve të mëparshme të iPhone në të njëjtën periudhë të nisjes. Kjo tregon një kërkesë të mirë për iPhone X dhe është më mirë se furnizimi i pritur, sipas IHS Markit.

Në SHBA, miratimi i iPhone X pas tre javësh përputhet me miratimin e iPhone 8 Plus dhe mundi nivelet e adaptimit të hershëm për të dy iPhone 8 dhe 7 Plus. Vetëm modeli i iPhone 7 kishte sukses më të madh fillestar. Në Japoni, adoptimi fillestar i iPhone X ishte aq i mirë ose më i mirë se çdo lansim i fundit i iPhone dhe përputhej me nivelin e iPhone 7.