Sot Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, votoi ligjjn për Regjistrimin e Popullsisë.

Me 62 vota “pro”, asnjë “kundër” dhe asnjë “të përmbajtur”, Kuvendi i Maqeonisë së Veriut, votoi sot ligjin për Regjistrimin e Popullsisë.